قطارها و هواپیماها با ساعت جدید حرکت می کنند

۳ فروردین ۱۳۹۷ 0 نظر

با توجه به اینکه امشب هم زمان با نخستین شب بهار سال ۱۳۹۷ ساعت های رسمی یک ساعت به جلو کشیده می…