قیمت های متناقض حج تمتع صدای اعتراض برخی از متقاضیان این سفر را برانگیخت

۱۲ اسفند ۱۳۹۶

در حالی که رییس سازمان حج و زیارت پیش از آغاز ثبت نام در کاروان های حج ٩٧، حداقل و حداکثر هزینه…