لیست اشیای ممنوعه در پرواز

۱۱ اسفند ۱۳۹۶

برای رعایت اصول ایمنی و امنیتی، محدودیت‌هایی برای حمل بعضی از اشیا توسط مسافران وجود دارد. ورود اشیای زیر به هواپیما، هم…